Пакування:
Налив
Умови продажу:

EXW/FCA Хацьки

Умови доставки:

Товар може постачатися на умовах самовивозу і/або може бути доставлений в будь-який регіон України власним автомобільним/залізничним транспортом.

Номер ТУ:

ТУ У 20.1.36584168-004:2017

Паспорт:

Густина, г/см3

1,255

Лужність, %

0,02

Масова частка карбаміду, % 

37,5

Масова частка сульфату, %

13,2

Масова частка загального азоту, %,

20,3

Масова частка сірки, %

3,2

Масова частка амідного азоту, %

17,9

Масова частка амонійного азоту, %

2,4

Карбамидо-сульфатная смесь

КСА –N23, S6

І так, що ж таке КСА?

Цей винахід рідкого мінерального добрива, що містить сечовину (карбамід) і сульфат амонію (КСА) у вигляді розчину.

Сечовина і сульфат амонію розчиняє одночасно в реакторі при оптимальних температурних режимах.

Сечовина є найбільш поширеним азотовмісних добривом, її світове споживання значно зросла від приблизно 20 мільйонів тонн на початку сімдесятих років до приблизно 100 мільйонів тонн на початку двадцять першого століття. Азот є основною складовою для будь-якої живої системи (білок).

Завдяки інтенсивному землеробству і зниження викидів сірки в повітря і, як наслідок, потрапляння її в землю з дощами, сучасному сільському господарству потрібно сірка на додаток до азоту.

Для хорошого ведення сільського господарства зазвичай потрібно N (азот) і S (сірка) в співвідношенні від 5/1 для того, щоб відповідати потребам сільськогосподарських культур, наприклад 150 кг азоту на гектар протягом року і 30 кг сірки на гектар протягом року.

Відсутність сірки призводить до зниження, як кількості, так і якості сільськогосподарських культур, і недолік сірки часто відбивається на утриманні та типі білків. Сірка в дійсності є важливим елементом для біохімії клітин, що входять до складу таких молекул як амінокислоти (цистин, метіонін, і т.д.). Вона також є каталізатором фотосинтезу і, в деяких випадках, може сприяти фіксації атмосферного азоту.

Сульфатні іони легко доступні для рослин, в той час як елементарна сірка повинна бути попередньо окислена ґрунтовими бактеріями.

В силу всіх цих причин, сечовина з сульфатом амонію (КСА ), отримана змішуванням сечовини і сульфату амонію представляється дуже цікавим і вигідним добривом, що включає одночасно, з одного боку, азот, а з іншого боку, сірку в формі сульфату, легко доступну для сільськогосподарських культур.

Звичайно ж, можливо сірку вносити безпосередньо в грунт як окреме добриво, але доведено агро-випробуваннями і економічна ефективність досягається саме при внесенні в рідкій формі сірки спільно з сечовиною (карбамідом). Наявність амонійного азоту в КСА в кількості 8% потрапляючи в грунт дає можливість калію міститься в грунті перейти в доступну форму для безпосереднього живлення рослини. Так само важливим моментом є факт того, що за рахунок 14% вмісту азоту в амідній формі в складі КСА має пролонговану дію азоту (амідний азот -амонійний азот -нітратний азот -харчування рослини).

Марки КСА, які виробляє агрохімічна компанія GROSSDORF відрізняється завдяки багаторічному досвіду виробництва рідких добрив і містять такі якісні показники при дотриманні певних умов внесення і зберігання, а саме:

КСА -N (азот) 20, S (сірка) 3 температура кристалізації -3

Важливо відзначити, що вище перераховані марки КСА, які виробляє агрохімічна компанія GROSSDORF, рекомендується вносити виключно в літній період.

Таке співвідношення N (азот) / S (сірка) відповідає потребам сільськогосподарських культур і вимогам ринку.

Завантажити матеріали